Как да отстраним най-често срещаните грешки в бизнеса - HumanConsulting.bg
 
Как да отстраним най-често срещаните грешки в бизнеса

За да решим един проблем, първо трябва да го диагностицираме. На този уебинар ще научите как да си направите диагностика и кои са едни от най-често срещаните грешки, които малките предприемачи допускат.

ЗА КОГО Е УЕБИНАРА:

За предприемачи, които иска да се развиват и да постигат повече;

За стартиращи и действащи предприемачи;

За хора, които имат желание да започнат свой бизнес, но все още чувстват несигурност и липса на ресурси.

Присъединете се към нас нас за да научите КАК:

да развиете устойчива бизнес система, която да издържа на предизвикателства, готова да премине на следващото ниво;

да реализирате повече печалби, отстранявайки грешки които допускате;

как да имате фокус към постигане на резултати, чрез отчитане и верифициране на правилната посока;

как да планирате.

За лекторите

Как да отстраним най-често срещаните грешки в бизнеса

ЕЛЕНА ГЕРГАНОВА

Елена Герганова помага на малки и средни предприемачи да стабилизират и развият бизнесите си, да пуснат нови дивизии, да превърната идеите си в продукт, да намалят разходите и да увеличат приходите си.

Елена е предприемач с повече от 20 години опит.

Повече от 15 години е била Търговски Директор в голям холдинг за бързооборотни стоки с международен опит в продажбите, в изграждане на малки и големи проекти, в управление на човешки ресурси и управление на кризисни ситуации.

От 2018 година е съосновател на стартиращи компании и активно действащ Tреньор Бизнес развитие.

Автор на книгата „Пътеводител за предприемачи“

www.elenagerganova.com
www.ancestralsuperfoods.bg

 

Как да отстраним най-често срещаните грешки в бизнеса

ГАЛЯ МЕНОВА

Галя Менова притежава над 14 г. опит в разработване и управление на проекти, финансирани от национални и европейски фондове. Завършила е „Публична администрация“ – магистър в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и има дългогодишен опит в областта на европейското и българското законодателство, касаещо разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Има натрупан опит в управлението и обучението на екипи за отчитането на проекти. Разработване и анализ на стратегии, програми, проекти. Има опит в изготвяне и оценка на документи, свързани с провеждане на обществени поръчки, както и в изготвяне и управление на бюджети, бизнес планове, маркетингови и предпроектни проучвания на пазара.

humanconsulting.bg

facebook.com/galiamenova

linkedin.com/in/galia-menova

Как да отстраним най-често срещаните грешки в бизнеса

Регистрирай се безплатно!