Маркетингови стратегии

  • Изготвяне на стратегическо маркетингово и имиджово планиране на корпоративно и личностно ниво.
  • Изграждане на цялостни маркетингови и корпоративни стратегии за развитие на бизнес, марка или продукт
  • Разработване на различни комуникационни канали, необходими за постигане целите на вашия бранд или бизнес
  • Имиджово налагане на марка чрез средствата на ПР-а
  • Организиране на медийни кампании – планиране и реализация
  • Изграждане на цялостен личностен имидж на бизнес, светски и политически личности – публично поведение и говорене, подготовка за медийни участия, подготовка на речи и интервюта
  • Планиране и реализиране ПР кампании
  • Предоставяне на цялостна подготовка на бизнес форуми, концерти, изложби, социални и благотворителни кампании
  • Подготвяне участието на различни марки и бизнеси в изложения – цялостно позициониране, рекламни и комуникационни материали
  • Предоставяне на Маркетинг и ПР консултации по различни зелени и социални проекти и кампании, социални каузи, дарителски кампании и др.