Услуги

  • Консултации по спецификата и изискванията на различните програми – експертите на „ХЮМАНКОНСУЛТИНГ” ЕООД ще Ви ориентират в изискванията и условията на избраната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.
  • Изготвяне на пълна проектна документация – проектите по различните финансиращи програми представляват пълен набор от документи, необходими за получаване на безвъзмездна финансова помощ по планирани от Вас дейности – за инвестиции в строителство, в оборудване, в обучение на заетите, в иновации и др.
  • Съставяне на бюджет на проекта – Всяка програма за подпомагане има заложени изисквания и критерии, както към кандидатите, така и към проектните предложения и разходите, описани в бюджета на проекта. За да получите одобрение, трябва да се докажат възможностите Ви за реализация на проекта – финансов и управленски капацитет, човешки ресурси, опит в изпълнението на дейности, сходни с планираните във Вашето проектно предложение. Ето защо успешното кандидатстване се състои в добрата обосновка и ясно структурираната информация, описваща проекта.
  • Изготвяне на техническа документация – ХЮМАНКОНСУЛТИНГ успешно си партнира с архитекти, проектанти, фирми за строителен надзор и енергийна ефективност, банки, общини, неправителствени организации и др., които подпомагат качеството и успеха на проектите.
  • Управление, отчитане и мониторинг на проекти – управлението е безспорно най-трудната стъпка от целия цикъл на подготовка, кандидатстване, одобрение и изпълнение на Вашия проект. От това как се управлява проекта, зависи дали ще получите плащания спрямо заложените етапи. ХЮМАНКОНСУЛТИНГ осъществява управлението и контрола на дейностите по проекта, за да гарантира коректното изплащане на субсидията по съответната програма.
  • Координационна и консултантска помощ при реализирането на вече финансирани проекти – експертите ни се грижат за координация на дейностите по проекта, за да сте сигурни, че ще изпълните всички специфични изисквания при реализация на проекта.
  • Изготвяне на маркетингови стратегии за налагане на марката и за развитие на бизнеса.