HumanConsulting.bg

ХЮМАНКОНСУЛТИНГ е консултантска компания с основна дейност подготовка и управление на проекти по различни финансиращи програми. Фирмата предоставя услуги по изготвяне на цялостни маркетингови и корпоративни стратегии за развитие на бизнеса. Екипът ни се състои от опитни експерти в различни области, с успешна практика в разработването, изпълнението и отчитането на проекти по европейски и други донорски програми и фондове.

Услугите ни са насочени към физически и юридически лица, както и общински администрации, търсещи решения за финансиране развитието на свои идеи или бизнес. Експертите на ХЮМАНКОНСУЛТИНГ имат богат опит и редица успешно реализирани проекти за водещи български компании и общини.

В подготовката и управлението на проекти ХЮМАНКОНСУЛТИНГ успешно си партнира с архитекти, проектанти, фирми за строителен надзор и енергийна ефективност, банки, общини, неправителствени организации и др., които подпомагат качеството и успеха на проектите.

Експертите ни работят за ефективното усвояване на средства от европейските фондове. Екипът ни може да подготви предварително проучване, което да покаже възможностите за финансиране на Вашата организация и консултиране във връзка с изготвяне на инвестиционни проекти за финансиране по програмите на ЕС.