Консултантска къща „Велинов и партньори“

Консултантска къща "Велинов и партньори"

Осъществява широк спектър от дейности и осигурява пълен набор от правни услуги, подбрани така, че да задоволят всички нужди на клиента.

  • София 1000, ул. Иван Вазов 29, вх.А, ап.3
  • Тел: +359 2 44 16 200
  • e-mail: info@advokatite.bg

Канали за комуникация: