Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.4?

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
 • Презалесяване на пострадалите гори, което включва:
 • изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • почвоподготовка;
 • закупуване на залесителен материал;
 • транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • засаждане на фиданките или засяване на семената.
 1. Кой може да кандидатства?
 • физически лица, собственици на горски територии;
 • еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • общини, собственици или стопанисващи горски територии;
 • държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи горски територии;
 • юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.
 1. Какво се финансира?
 • Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване
 • Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи:
 • изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • почвоподготовка;
 • закупуване на залесителен материал;
 • транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • засаждане на фиданките или засяване на семената.
 • Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 4% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 100% от общите допустими разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според риска от горски пожари, съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“ (Приложение № 14): 20 0
висок 20 0
среден 10 0
нисък 5 0
2. Степен на увреденост на горския потенциал*: 30 0
от 75,01% до 100% 30 0
от 50,01% до 75% 20 0
от 20,01% до 50% 10 0
3. Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според степента на ерозия, съгласно „Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси“ (Приложение 13): 10 0

 

висока 10 0
средна 5 0
4. Наклон на терена по-голям: 10 0
от 30° 10 0
от 25° до 29° 5 0
5. За презалесяване ще се използват местни дървесни видове 10 0
6. Големината на площта, на която се възстановява потенциала е: 20 0
над 5 ха 20 0
от 1,01 до 5,0 ха 15 0
от 0,5 до 1,0 ха 10 0
до 0,5 ха 5 0
Всичко точки: 100 0


Списък на общините според степента на риск от горски пожари
 

Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен


Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси
 

Област Община
Висок риск Среден риск
Благоевград Белица, Гърмен, Кресна, Сатовча, Струмяни Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Хаджидимово
Бургас Айтос, Камено, Руен, Средец, Сунгурларе Бургас, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол
Варна Аврен, Аксаково, Вертино, Вълчи дол Белослав, Бяла, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Павликени, Стражица Велико Търново, Горна Оряховица, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов, Сухиндол
Видин Бойница, Грамада, Ружинци Белоградчик, Видин, Димово, Кула, Чупрене
Враца Борован, Мездра, Хайредин Враца, Криводол, Роман
Габрово Дряново, Трявна Габрово, Севлиево
Добрич Балчик, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Черноочене Крумовград, Кърджали
Кюстендил Бобошево, Невестино, Сапарева баня, Трекляно Бобов дол, Кочериново, Кюстендил, Рила, Дупница
Ловеч Априлци, Троян, Ябланица Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин
Монтана Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Монтана, Чипровци
Пазарджик Велинград, Панагюрище Лесичово, Пещера, Стрелча
Перник Ковачевци, Трън Брезник, Земен, Перник, Радомир
Плевен Кнежа, Никопол Гулянци, Плевен, Червен бряг
Пловдив Брезово, Карлово, Перущица Асеновград, Калояново, Родопи, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Самуил, Цар Калоян Лозница, Разград
Русе Бяла, Две могили, Иваново, Ценово Борово, Ветово, Сливо поле
Силистра Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан Ситово
Сливен Котел, Сливен, Твърдица Нова Загора
София обл. Ботевград, Ихтиман, Мирково, Самоков Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Костенец, Костинброд, Правец, Сливница, Златица, Пирдоп, Челопеч
София   София
Стара Загора Братя Даскалови, Гълъбово, Мъглиж, Павел баня Гурково, Казанлък, Стара Загора
Търговище Антоново, Попово, Омуртаг, Търговище Опака
Хасково Ивайловград, Симеоновград, Тополовград Маджарово, Свиленград, Стамболово, Харманли, Хасково
Шумен Гара Хитрино, Каолиново, Нови пазар, Смядово, Шумен Венец, Върбица, Велики Преслав
Ямбол Болярово, Стралджа Елхово, Тунджа

 

Бюджет: 15 646 400 лв.

Краен срок за кандидатстване: 20.08.2018 г. 17:30 ч.