Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

от ПРСР 2014 – 2020 г.

 1. За какво може да се кандидатства по подмярка 8.3?

Финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;
 • Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
 • Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
 • Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
 • Закупуване на комуникационно оборудване, средства за позициониране и средства за наблюдение на горски пожари и вредители;
 • Изграждане и подобряване на горски пътища;
 • Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите чрез:
 • закупуване на лабораторно и друго специализирано оборудване, съгласно Списък с лабораторно и друго специализирано оборудване (приложение №1);
 • закупуване на средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет, епифитотия и контрол числеността на популациите на вредителите (приложение №2);
 • закупуване на продукти за растителна защита и провеждане на въздушно и/или наземно пръскане срещу вредители.
 1. Списък с лабораторно и друго специализирано оборудване:
 • Ламинарен бокс;
 • Микроскоп;
 • дигитална камера за микроскоп;
 • лабораторен хладилник;
 • автоклав;
 • дестилатор;
 • стерилизатор;
 • термостат;
 • електронна везна;
 • лабораторна стъклария и консумативи;
 • шкафове и съдове за съхраняване на химикали;
 • лабораторни реактиви;
 • лични предпазни средства.
 1. Средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване проявата на каламитет и епифитотия и контрол числеността на популациите:
 • Залагане на феромонови уловки;
 • ловни дървета;
 • разселване на патогени;
 • паразити и хищници;
 • използване на въздушно и наземно пръскане на продукти за растителна защита.
 1. Кой може да кандидатства?
 • физически лица, собственици на минимум 500 ха горски територии;
 • еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на минимум 500 ха горски територии;
 • общини, собственици/стопанисващи минимум 500 ха горски територии;
 • държавни предприятия по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, дирекции на национални паркове (ДНП) и учебно-опитните горски стопанства към Лесотехнически университет, стопанисващи държавни горски територии;
 • юридически лица, наематели на минимум 500 ха горски територии;
 • лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите;
 • регионални дирекции по горите.
 1. Какво се финансира?
 • действително извършените и платени разходи за стоки/услуги през периода на извършване на допустимите дейности по проекта;
 • общи разходи, свързани със съответния проект за изготвяне на технически и/или работен проект, такси и хонорари за консултантски услуги по подготовка и управление на проекта;
 • разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • закупуване на софтуер.
 1. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 100% от общите допустими разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 2 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

 1. Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
Описание Точки
да не
1. Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана с: 35 0
висок риск от горски пожари 35 0
среден риск от горски пожари 25 0
2. Проектът ще предпазва от пожари и вредители горски територии с площ: 30 0
над 2 000,01 ха 30 0
от 1 000,01 до 2 000,00 ха 25 0
от 500,01 до 1 000,00 ха 20 0
до 500,00 ха 15 0
3. Проектът е с: 35 0
5 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари; 35 0
4 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 30 0
3 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 25 0
2 бр. противопожарни дейности, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 20 0
1 бр. противопожарна дейност, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари;; 15 0
Общо: 100 0

 

Списък на общините според степента на риск от горски пожари

 

Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари
Област Община
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Ловеч Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан
Хасково Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари
Област Община
Благоевград Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол
Габрово Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън
Пловдив Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Сливен Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари
Област Община
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе
София-град София
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен

Бюджет: 12 559 000 евро

Очакван прием: Март – Юни 2018 г.