За вас преработватели!

  • Обновете активите си
  • Въведете нови продукти, процеси и технологии
  • Подобрете качеството и безопасността на храните
  • Възползвайте се до 16.05.2018 г.