ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Дружеството Ви е регистрирано в България по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви е регистрирано преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg