Ваучери за предоставяне на ИКТ услуги

Дружеството Ви е регистрирано в България търговци по смисъла на Търговския закон

Дружеството Ви е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Дружеството Ви развива своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги

Възползвайте се от ВАУЧЕРИ за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения до 5 000 лв. без ДДС или ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност до 20 000 лв. без ДДС.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg