Технологична модернизация

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор производство

И желаете да обновите активите в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Технологична модернизация“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg