Преработваща промишленост

  • Ако сте микро, малко или средно предприятие от сектор C „Преработваща промишленост”
  • Ако желаете да повишите ресурсната ефективност на предприятията си
  • Ако искате да оптимизирате производствените си процеси и да намалите използваните суровини
  • Поемете инициативата до 23.04.2018 г.