Подкрепа за туристическия бизнес

Ако сте юридически лица или еднолични търговци, които извършват дейност с Kод на икономическа дейност 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

Ако имате спад в оборота за 2020 г. от най-малко 30% спрямо оборота за 2019 г.

Ако нямате задължения към държавния и общинския бюджет

Ако сте регистрирани преди 01.01.2019 г.

Възползвайте се от предстоящият прием по схема за подкрепа на българския туристически бизнес и получете до 20% от оборота през 2019 г., като безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg