ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД

Ако сте търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако сте микро, малко, средно или голямо предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

И желаете да подобрите енергийните характеристики на сградите на предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ и получете субсидия до 65% от направените разходи за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg