Насърчаване на предприемачеството

  • За Предприемачи жени!
  • За Предприемачи до 29 г. или между 50 г. и 64 г.!
  • За Предприемачи с идеи в една от тематичните областите на ИСИС!
  • За Предприемачи със завършено висше образование!
  • За Предприемачи с над 3 години професионален опит в областта на предприемаческата идея!

Възползвайте се от предоставяне на финансиране до 200 000 лева и 80% безвъзмездно финансиране!

Не отлагайте и кандидатствайте:

  • до 05.09.2018 г. – за сектори от НСНМСП
  • до 07.11.2018 г. – за сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

Свържете се с нас за съдействие!