Млади земеделски производители

За Земеделски Производители, на възраст от 18 до 40 години навършени години!

За Земеделски Производители, регистрирани до 24 месеца преди датата на кандидатстване!

За Земеделски Производители, чието стопанство е с размер между 8 000 и 16 000 евро СПО!

Възползвайте се от предоставяне на еднократна помощ от 25 000 евро!

Не отлагайте и кандидатствайте до 14.06.2018 г.!

Свържете се с нас за съдействие!