КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

За Вас, собственици на микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост”, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за ускоряване на прехода към кръгова икономика на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg