Инвестиции в земеделски стопанства

Ако сте регистрирани земеделски стопани

Ако минималният стандартен производствен обем на земеделското Ви стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро

Ако сте земеделски стопани в чувствителни сектори

И желаете да създадете, оборудвате, преоборудвате или дооборудвате своето земеделско стопанство

Възползвайте се от предстоящият прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и получете субсидия до 75% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg