Иновации за зелена индустрия

Ако сте малко, средно или голямо предприятие

Ако имате минимум три приключени финансови години

Ако инвестирате в иновативни екологосъобразни технологии

Ако разработвате „зелени” стоки и услуги

Ако внедрявате „зелени производствени процеси”

Възползвайте се от прием на проекти по схема „Иновации за зелена индустрия” и получете финансиране до 85% от направените разходи чрез програма „Норвежки грантове 2014-2021“.

Свържете се с нас за съдействие!