ИКТ И КИБЕРСИГУРНОСТ В МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, целящи:

  • оптимизиране на системите за управление в МСП;
  • увеличаване на производителността;
  • подобряване на пазарното присъствие;
  • развитие на потенциала за устойчивост и растеж.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg