Енергийна ефективност

Ако сте Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

Ако имате приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

Ако развивате своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”

И желаете да подобрите енергийната ефективност в предприятието си

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ и получете субсидия до 50% от направените инвестиционни разходи

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg