Дигитализация на МСП

За Вас, собственици на микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Възползвайте се от предстоящите безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в областта на:

  • дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
  • оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
  • осигуряване на киберсигурност в предприятията.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg