Дигитализация на МПС

За търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите!

За микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП!

За юридически лица с минимум три приключени финансови години!

За юридически лица, които развиват основна икономическа дейност в един от секторите на НСНМСП!

Възползвайте се от предоставяне на финансиране до 200 000 евро и 70% безвъзмездно финансиране!

Не отлагайте и кандидатствайте за въвеждане на ИКТ системи и приложения в периода април – май 2020 г.

Свържете се с нас за съдействие!