Програма морско дело и рибарство

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Програма морско дело и рибарство

Програма морско дело и рибарство
от Програма морско дело и рибарство 1. Цели на мярката: Целта е изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията