Програма морско дело и рибарство

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Програма морско дело и рибарство

Програма морско дело и рибарство
Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”
Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”
от Програма морско дело и рибарство 1. Цели на мярката: Целта е изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията