Норвежки грантове 2014-2021

Норвежки грантове 2014-2021
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
по програма „Норвежки грантове 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на