Норвежки грантове 2014-2021

по програма „Норвежки грантове 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Възможност за българските компании да получат финансиране за разработване, внедряване и Read more