Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. Цели на мярката: Мярката е предназначена да подобри
от "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор" за периода 2019-2023 г. Цели на мярката: Целта на подпомагането е повишаването