Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Тук можете да разгледате всички подпрограми на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Мярка „Застраховане на реколтата“
Мярка „Застраховане на реколтата“
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
Мярка „Популяризиране в трети държави“
Мярка „Популяризиране в трети държави“
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
Мярка „Инвестиции в предприятия“
Мярка „Инвестиции в предприятия“
ОТ „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР“ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г. 1. Цели на мярката: Целта на подпомагането е
Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
от „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор“ за периода 2019-2023 г. Цели на мярката: Целта на подпомагането е повишаването