Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Тук можете да разгледате всички подпрограми на програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Културно предприемачество, наследство и сътрудничество
РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“
РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“
от ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 1. Цели на програмата: Финансираните проекти следва да допринесат за постигането на общите