Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ 1. Цел на финансирането: Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
ПО ПРОГРАМА „НОРВЕЖКИ ГРАНТОВЕ 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Поканата за представяне на проектни предложения е по програма „Опазване на
по програма „Норвежки грантове 2014-2021“ 1. Цел на финансирането: Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на