Таблица и инструкции за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Актуална Таблица и инструкции за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства може да изстеглите тук: Таблица СПО