Полезно

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС) ИНФОРМАТИКА И ИКТ производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн Read more
Списък на общините с висока лесистост Област Община 1 2 Лесистост над 60,00% Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда Read more
Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси   Област Община Висок риск Среден риск Благоевград Белица, Гърмен, Read more
Списък на общините според степента на риск от горски пожари   Списък с общините, чиято територия е с висок риск Read more
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България № Област Общини 1 Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Read more
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ, ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА Read more
Приоритетни сектори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ С20 „Производство на химични продукти“ C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ C26 Read more
Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за регионалното развитие № Област Община 1. Видин Read more
списък на Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси Списък на населени места с развит масов туризъм: Гр. Read more
Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори   КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ 1.      Картофи, Read more
Средносписъчен брой на персонала Годишен оборот (хиляди лева) Стойност на активите (хиляди лева) < 97500 < 19500 < 3900 < Read more