Полезно

Области на ИСИС
Области на ИСИС
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (ИСИС) ИНФОРМАТИКА И ИКТ производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн
Общини с висока лесистост
Общини с висока лесистост
Списък на общините с висока лесистост Област Община 1 2 Лесистост над 60,00% Благоевград Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Разлог, Якоруда
Общини, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси
Общини, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси
Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси   Област Община Висок риск Среден риск Благоевград Белица, Гърмен,
Общини според степента на риск от горски пожари
Общини според степента на риск от горски пожари
Списък на общините според степента на риск от горски пожари   Списък с общините, чиято територия е с висок риск
Общини в обхвата на селските райони
Общини в обхвата на селските райони
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България № Област Общини 1 Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев,
Препоръки за правилно отчитане на проекти
Препоръки за правилно отчитане на проекти
ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНО ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ, ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Приоритетни сектори по ОПИК
Приоритетни сектори по ОПИК
Приоритетни сектори по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ С20 „Производство на химични продукти“ C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“ C26
Общини в обхвата на Северозападен район
Общини в обхвата на Северозападен район
Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона за регионалното развитие № Област Община 1. Видин
Населени места с развит масов туризъм
Населени места с развит масов туризъм
списък на Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси Списък на населени места с развит масов туризъм: Гр.
Суровини и продукти от тях в чувствителни сектори
Суровини и продукти от тях в чувствителни сектори
Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори   КУЛТУРИ ОПИСАНИЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ 1.      Картофи,
Таблица за определяне категорията на предприятията
Таблица за определяне категорията на предприятията
Средносписъчен брой на персонала Годишен оборот (хиляди лева) Стойност на активите (хиляди лева) < 97500 < 19500 < 3900 <