РАЗРАБОТВАНЕ НА УСПЕШЕН ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ

Материали за обучение „Разработване на успешен европейски проект“:

Лекция 1 Основни правила за разработване на европейски проект

Лекция 2 Обхват на проекта и критериите за допустимост на кандидатите

Лекция 3 Определяне на допустими дейности и допустими разходи

Лекция 4 Придружаващи документи и начин на тяхното попълване

Лекция 5 Основните елементи при изготвянето на Бизнес план по проект 1 част

Лекция 6 Основните елементи при изготвянето на Бизнес план по проект 2 част

Лекция 7 Особености при попълване на придружаващи документи към проект

Лекция 8 Критерии за оценка на едно проектно предложение

Бонус лекция

Допълнителни модули на ИСУН 2020 и разяснение по Програма за развитие на човешките ресурси

 

Ако имате проблем с достъпа до видеата, моля, свържете се с нас, за да Ви помогнем.