Уебинар по повод COVID-19

Хюманконсултинг и Консултантска къща „Велинов и партньори“  организираха съвместно уебинар, за да  разяснят процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕЩУ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19

Уебинарът се проведе през платформата ZOOM, а целта бе да се разяснят юридическите аспекти, критериите и условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, като част от икономическите мерки насочени към бизнеса.

Бяха засегнати следните теми:

  • Как да се ориентирате в условията за кандидатстване?
  • На какви условия трябва да отговарят фирмите-кандидати?
  • Кои са допустимите разходи?
  • Какви ангажименти поемате като страна по договора за безвъзмездна финансова помощ?

Поради огромния интерес публикуваме запис от уебинара, който може да гледате!

За разработване на проектно предложение, може да се свържете с нас на office@humanconsulting.bg