Туроператори и туристически агенти

Ако сте юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност с Kод на икономическа дейност 79.11 и 79.12

Ако сте микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП

Ако сте вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма

Ако сте регистрирани преди 01.01.2019 г.

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура Подкрепа на туроператори и туристически агенти за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и получете до 391 166 лева безвъзмездната финансова помощ.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg