Обявяват прием на проекти за инвестиции в мини мандри

От 20.06.2022 г. до 20.07.2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схема за държавна помощОбявяват прием на проекти за инвестиции в мини мандри „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Документи ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта, обявиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Размерът на субсидията по схемата ще бъде до 50% от извършените разходи за инвестиции, а максималният размер на помощта – до 60 000 лева. Подпомагането се предоставя за покриване на част от разходите за изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (мини мандри) или закупуване на временни обекти за търговия на дребно за преработка и/или обработка на сурово мляко с необходимото оборудване (преместваеми модулни обекти, които могат да се транспортират). Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на изпълнението на инвестицията.

Определеният бюджет на помощта е 1 млн. лева, който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. Допустими кандидати по схемата са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност, свързана с млечно животновъдство, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието.

Източник: dfz.bg