Подобряване на производствения капацитет

Ако сте производствено предприятие, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Ако имате минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.).

Ако сте реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието Ви, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

Ако развивате дейност в един от посочените сектори:

  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
  • Интензивни на знание услуги:
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

Възползвайте се от предстоящият прием по процедура „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” и получете субсидия до 70% от направените инвестиционни разходи за машини и оборудване за Вашето производство.

За повече информация се свържете с нашите консултанти на office@humanconsulting.bg