Подмярка 6.4.1 е на обществено обсъждане

МЗХГ пусна насоките за кандидатстване на обществено обсъждане

Подмярка 6.4.1 е на обществено обсъжданеНа сайта на МЗХГ са публикувани условията за кандидатстване, придружени от пълния пакет документи по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“. Писмени възражения и предложения по документите могат да се изпращат в срок до 13.07.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Както вече стана ясно, приемът ще стартира с три от четирите процедури – производство, услуги и занаятчийство с общ бюджет от 75 000 000 евро, разпределени по следния начин:

  • производство – 32 000 000 евро;
  • услуги – 40 000 000 евро;
  • занаятчийство – 3 000 000 евро.

Субсидията за кандидатите по подмярката ще бъде 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро. Приоритет ще получат съществуващи фирми с поне три годишна история на дейността, в която е проектното предложение, с наличен персонал и заявка за неговото увеличаване. Друг основен приоритет ще бъде печалбата на кандидатите за 2015, 2016 и 2017 г. – колкото е по-висока стойността й, толкова повече точки ще получава кандидата. Приоритетът за изпълнение на проекти на територията на Северозападен и Северен централен райони е бъде сведен до минимум.

По процедурите е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Очаква се приемът на проектни предложения да бъде отворен в средата на месец юли, след приключване на общественото обсъждане на пакетът документи от насоките за кандидатстване.