Cages for fish farming

Отворен е прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“