Очаква се прием по подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

приемът е целеви ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР ЖИВОТНОВЪДСТВО

Очаква се прием по подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“В края на месец юни се очаква да стартира целеви прием на проектни предложения от земеделски стопани в сектор Животновъдство по подмярка 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

По процедурата ще могат да кандидатстват земеделски стопани и групи или организации на производители за колективни инвестиции. Финансовата помощ по процедурата е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта, които могат да бъдат от 29 337 лв. до 977 900 лв. Общият бюджет по процедурата ще бъде 58 674 000 лв.