Приложение 3 – отпаднали

Обявиха резултатите по процедура "Развитие на социалното предприемачество"