Приложение 2 – резерви

Обявиха резултатите по процедура "Развитие на социалното предприемачество"