Приложение 1 – одобрени

Обявиха резултатите по процедура "Развитие на социалното предприемачество"