Обявиха резултатите по процедура „Развитие на социалното предприемачество“

На вниманието на всички кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Управляващия орган публикува резултатите за финансираните кандидати, неодобрените кандидати и кандидатите, включени в резервен списък на проектните предложения.

Общият брой на одобрените проектни предложения е 408 на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 83 844 802.65 лева. Тъй като бюджетът на операцията възлиза на 15 000 000 лева, към настоящия момент одобрените за финансиране проектни предложения са 59, с обща стойност на безвъзмездна финансова помощ в размер на 14 890 251.35 лева.

Управляващият орган стартира писмена процедура за увеличаване на финансовия ресурс на схемата с 36 млн лв. с цел финансиране на голяма част от проектите в резервния списък.

Приложение 1 – одобрени

Приложение 2 – резерви

Приложение 3 – отпаднали