Списък с резервните проектни предложения

Обявиха класирането по „Разработване на продуктови и производствени иновации”