Лозаро-винарската програма тръгва в края на януари

Приемът се очаква да бъде от 28 януари до 8 февруари 2019 г.

Лозаро-винарската програма тръгва в края на януариНа 28.01.2019 г. се очаква да стартира приемът на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Бюджетът за финансова 2019 г. е 21 802 818 лв., а за 2020 г. – 28 521 112 лв. Предвидените средства общо по програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв. Целта на подпомагането е повишаването на конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.

Новост по програмата е, че няма да се субсидират дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години. Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години за това.

В програмата са предвидени четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции в предприятия“ и „Застраховане на продукцията“, като нвите са две – „Инвестиции в предприятия“ , с бюджет за 2019 г. от 16,6 млн. лева и „Застраховане на продукцията“, която разполага с бюджет от 2 млн. лева. Те са заложени не само с цел модернизиране и повишаване на конкурентоспособността на сектора, но и за подобряване процеса на управление на риска.

Заявления за подпомагане ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие“ – гр. София, ул. Гусла №3, след предварително записване на телефони (+359) 2 8187 514, (+359) 2 81 87 505, и тел. (+359) 2 81 87 534.