automated-machinery-25237

Готви се прием по процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия"