Предварителна оценка 6.1

Готов е предварителният ранкинг по "Млад фермер"