БЕЗПЛАТЕН уебинар в помощ на микро и малки фирми

ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕЩУ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19

На 30 април 2020г. от 16:00ч., Консултантска къща „Велинов и партньори“ и Хюманконсултинг ще организират безплатен БЕЗПЛАТЕН уебинар в помощ на микро и малки фирмиуебинар през ZOOM, за да разяснят юридическите аспекти, критериите и условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, като част от икономическите мерки насочени към бизнеса.

Темите, които ще засегнат по време на уебинара са:

  • Как да се ориентирате в условията за кандидатстване?
  • На какви условия трябва да отговарят фирмите-кандидати?
    Кои са допустимите разходи?
  • Какви ангажименти поемате като страна по договора за безвъзмездна финансова помощ?

Не пропускайте да се включите и да получите експертна информация по една от най-актуалните теми за бизнеса.

📝Форма за регистрация: https://mailchi.mp/381c6b55e865/velinovpartners