Подмярка 6.4.1 стартира през август

Общественото обсъждане на насоките приключи на 13-ти юли

Подмярка 6.4.1 стартира през августНа 13.07.2018 г. изтече срокът за подаване на писмени възражения и предложения по документите за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“. С това на практика приключи общественото обсъждане на насоките за кандидатстване, от което следва обработка на получените коментари и стартиране на приема по подмярката.

Ще бъдат финансирани почти всички неземеделски сектори на икономическа дейност, като част от най-атрактивните се очаква да са:

 • „Производство на хлебни и тестени изделия“;
 • „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“;
 • „Производство на текстил и изделия от текстил;
 • „Производство на мебели“;
 • „Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други“;
 • „ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др“.;
 • „Дейност на общопрактикуващи лекари“;
 • „Дейност на лекари специалисти“;
 • „Дейност на лекари по дентална медицина“;
 • „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
 • „Техническо обслужване и ремонт на автомобили“;
 • „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“;
 • „Дейности по охрана и разследване“;
 • „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
 • „Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности” и т.н.

Припомняме, че приемът ще стартира с три от четирите процедури – производство, услуги и занаятчийство с общ бюджет от 75 000 000 евро. Субсидията за кандидатите по подмярката ще бъде 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро. Приоритет ще получат съществуващи фирми с поне три годишна история на дейността, в която е проектното предложение, с наличен персонал и заявка за неговото увеличаване. Друг основен приоритет ще бъде печалбата на кандидатите за 2015, 2016 и 2017 финансови години. Приоритетът за изпълнение на проекти на територията на Северозападен и Северен централен райони е сведен до минимум.

Очаква се приемът на проектни предложения да бъде отворен до края на месец август.