Новини

Стартира прием на проекти за преработка на продукти от риболов и аквакултури
Стартира прием на проекти за преработка на продукти от риболов и аквакултури
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване до 30.10.2019 г. Чрез процедура за подбор
Отворен е прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
Отворен е прием по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
До 04.11.2019 г. СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР)
Започна приемът по подмярка 6.3
Започна приемът по подмярка 6.3
До 30.09.2019 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ От 28.06.2019 г.
Предстои прием на проекти по Подмярка 4.2.2
Предстои прием на проекти по Подмярка 4.2.2
Работни групи подготвят Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма Работна група към МЗХГ работи усилено
Приключи административната оценка на „Млад фермер“
Приключи административната оценка на „Млад фермер“
144 проектни предложения не преминават Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на подадени от кандидатите чрез ИСУН проектни предложения
Приемът по „Иновации в аквакултурата“ е отворен
Приемът по „Иновации в аквакултурата“ е отворен
Проекти по Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” се приемат от 31.12.2018 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство
Нов прием на проекти за пчеларите
Нов прием на проекти за пчеларите
Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на Национална програма по пчеларство От 7 до 18 януари 2019 г. ще
Лозаро-винарската програма тръгва в края на януари
Лозаро-винарската програма тръгва в края на януари
Приемът се очаква да бъде от 28 януари до 8 февруари 2019 г. На 28.01.2019 г. се очаква да стартира приемът
Стартира процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Стартира процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
от опик обявиха начало на прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Управляващ
Подобряване на производствения капацитет
Подобряване на производствения капацитет
Ако сте производствено предприятие, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите. Ако имате минимум три приключени финансови години (2015,
Готви се прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Готви се прием по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Управляващият орган на ОПИК обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и
Готов е предварителният ранкинг по „Млад фермер“
Готов е предварителният ранкинг по „Млад фермер“
Приключи последният етап от предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от
МЗХГ публикува за обсъждане графика за прием на проекти за следващата година
МЗХГ публикува за обсъждане графика за прием на проекти за следващата година
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. Министерство на
Обучения и заетост за безработни с трайни увреждания
Обучения и заетост за безработни с трайни увреждания
Агенцията по заетостта набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания Агенцията по заетостта започва да набира
Второ обществено обсъждане на подмярка 6.4.1
Второ обществено обсъждане на подмярка 6.4.1
Мзхг публикува насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1 за обществено обсъждане за втори път Управляващият орган на Програма за развитие
Тръгна приемът по подмярка 4.1.2
Тръгна приемът по подмярка 4.1.2
Проектни предложения по подмярката ще се приемат до края на октомври Управляващият орган на ПРСР обяви днес началото на приемът по подмярка
Подмярка 6.4.1 стартира през август
Подмярка 6.4.1 стартира през август
Общественото обсъждане на насоките приключи на 13-ти юли На 13.07.2018 г. изтече срокът за подаване на писмени възражения и предложения
Готов е предварителният ранкинг по подмярка 6.1
Готов е предварителният ранкинг по подмярка 6.1
Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ
През юли тръгва и подмярка 4.1.2
През юли тръгва и подмярка 4.1.2
Управляващият орган на ПРСР публикува насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки
Прекратиха приемът по подмярка 8.3
Прекратиха приемът по подмярка 8.3
МЗХГ прекрати приемът на проетни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични
Подмярка 6.4.1 е на обществено обсъждане
Подмярка 6.4.1 е на обществено обсъждане
МЗХГ пусна насоките за кандидатстване на обществено обсъждане На сайта на МЗХГ са публикувани условията за кандидатстване, придружени от пълния
Стартира приема на проекти по „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
Стартира приема на проекти по „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“
За всички предприемачи, които търсят финансиране на своите идеи – стартира приема на проекти по процедура „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ Бюджет
Актуализираха Индикативния график на ОПИК
Актуализираха Индикативния график на ОПИК
Насърчаване на предприемачеството отваря до дни На заседание на на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и
Отворена е процедура за кандидатстване по подмярка Подмярка 8.4
Отворена е процедура за кандидатстване по подмярка Подмярка 8.4
процедура BG06RDNP001-8.002 – Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е отворена
Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“
Стартира приемът по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“
Проектни предложения ще се подават през ИСУН до 31-ви юли От днес е възможно подаването на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-8.001
Подготвят насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1
Подготвят насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1
Работните групи към МЗХГ обсъждат активно подготовката на приема по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ Работните групи към МЗХГ
Прием по две мерки подготвя ИАРА
Прием по две мерки подготвя ИАРА
Общественото обсъждане на документи по процедури за подбор на проекти по мярка 1.7 и мярка 2.3 тече в момента Изпълнителна
Обявиха класирането по „Разработване на продуктови и производствени иновации”
Обявиха класирането по „Разработване на продуктови и производствени иновации”
УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” От общо 360 проектни предложения
Приемът на проекти по 8.6 стартира през април
Приемът на проекти по 8.6 стартира през април
МЗХГ публикува насоките за кандидатстване по подмярка 8.6 за обществено обсъждане до 27 март 2018 Насокте за кандидатстване по подмярка
Приемът на проекти по подмярка 6.1 започна
Приемът на проекти по подмярка 6.1 започна
Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ Условията за кандидатстване по процедурата са
Подмярка 6.4.1 тръгва с три от четирите бюджета
Подмярка 6.4.1 тръгва с три от четирите бюджета
Според новите критерии, подмярката ще бъде разделена на четири отделни бюджета и ранкинг Критериите за оценка по подмярка 6.4.1 от
Всички процедури по подмярка 7.2 са отворени
Всички процедури по подмярка 7.2 са отворени
Всички 7 процедури от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са
Лозаро-винарската програма 2019-2023 е готова
Лозаро-винарската програма 2019-2023 е готова
МЗХГ публикува Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година За новият програмен период са предвидени приеми
Приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ стартира в края на март
Приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ стартира в края на март
До края на месец март се очаква да бъде отворен приемът по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“.
Започна приемът по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към
Започна приемът по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към
От Държавен фонд „Земеделие“ обявиха старта на приемът по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
Обявиха резултатите по процедура „Развитие на социалното предприемачество“
Обявиха резултатите по процедура „Развитие на социалното предприемачество“
На вниманието на всички кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Управляващия орган публикува резултатите за финансираните кандидати, неодобрените кандидати
Първото класиране по пчеларската програма
Първото класиране по пчеларската програма
ДФЗ публикува първото класиране по пчеларската програма Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите 1742 заявления от Национална програма
Подмярка 4.2. „Инвестиции в материални активи“
Подмярка 4.2. „Инвестиции в материални активи“
Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ е факт От ДФЗ обявиха начало на приемът по подмярка