Новини

Всички дейности по проектите следва да продължат при спазване на всички указания за противоепидемични мерки На 13 май 2020 г. Read more
1 919 проекта класирани с не по-малко от 26,82 точки преминават на ТФО Финансовата стойност на допуснатите до следващ етап Read more
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ПРЕДВИЖДА ДА ОСИГУРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА НА МИКРО- И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ Read more
Хюманконсултинг и Консултантска къща „Велинов и партньори“  организираха съвместно уебинар, за да  разяснят процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ЗА МИКРО Read more
ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕЩУ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19 На 30 април 2020г. от Read more
Отпуска се безвъзмездно финансиране за фирми, засегнати от COVID-19 в размер на 88 453 495,45 евро. На 30.04.2020 г. ще Read more
От 21 април до 30 юни 2020 г. ще продължи приемът на документи за краткосрочни кредити на производителите на плодове Read more
от днес започва приемът на документи по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители Финансовата подкрепа има за Read more
УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях Във връзка с въведеното извънредно положение в Република Read more
49,5 МЛН. ЛЕВА ОТ ОПОС СЕ ПРЕНАСОЧВАТ към ОПИК Министерският съвет прие решение за изменение на Oперативна програма „Околна среда Read more
Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване до 30.10.2019 г. Чрез процедура за подбор Read more
До 04.11.2019 г. СЕ ПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) Read more
До 30.09.2019 г. се приемат проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ От 28.06.2019 г. Read more
Работни групи подготвят Подмярка 4.2.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма Работна група към МЗХГ работи усилено Read more
144 проектни предложения не преминават Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на подадени от кандидатите чрез ИСУН проектни предложения Read more
Проекти по Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” се приемат от 31.12.2018 г. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство Read more
Пчеларите кандидатстват от 7 януари по мерките на Национална програма по пчеларство От 7 до 18 януари 2019 г. ще Read more
Приемът се очаква да бъде от 28 януари до 8 февруари 2019 г. На 28.01.2019 г. се очаква да стартира приемът Read more
от опик обявиха начало на прием на проекти по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Управляващ Read more
Ако сте производствено предприятие, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите. Ако имате минимум три приключени финансови години (2015, Read more
Управляващият орган на ОПИК обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и Read more
Приключи последният етап от предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от Read more
Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. Министерство на Read more
Агенцията по заетостта набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания Агенцията по заетостта започва да набира Read more
Мзхг публикува насоките за кандидатстване по подмярка 6.4.1 за обществено обсъждане за втори път Управляващият орган на Програма за развитие Read more
Проектни предложения по подмярката ще се приемат до края на октомври Управляващият орган на ПРСР обяви днес началото на приемът по подмярка Read more
Общественото обсъждане на насоките приключи на 13-ти юли На 13.07.2018 г. изтече срокът за подаване на писмени възражения и предложения Read more
Приключи предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ Read more
Управляващият орган на ПРСР публикува насоки за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки Read more
МЗХГ прекрати приемът на проетни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични Read more
МЗХГ пусна насоките за кандидатстване на обществено обсъждане На сайта на МЗХГ са публикувани условията за кандидатстване, придружени от пълния Read more
За всички предприемачи, които търсят финансиране на своите идеи – стартира приема на проекти по процедура „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ Бюджет Read more
Насърчаване на предприемачеството отваря до дни На заседание на на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Read more
процедура BG06RDNP001-8.002 – Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е отворена Read more
Работните групи към МЗХГ обсъждат активно подготовката на приема по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ Работните групи към МЗХГ Read more
Общественото обсъждане на документи по процедури за подбор на проекти по мярка 1.7 и мярка 2.3 тече в момента Изпълнителна Read more
УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” От общо 360 проектни предложения Read more
МЗХГ публикува насоките за кандидатстване по подмярка 8.6 за обществено обсъждане до 27 март 2018 Насокте за кандидатстване по подмярка Read more
Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ Условията за кандидатстване по процедурата са Read more
Според новите критерии, подмярката ще бъде разделена на четири отделни бюджета и ранкинг Критериите за оценка по подмярка 6.4.1 от Read more
Всички 7 процедури от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са Read more
МЗХГ публикува Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година За новият програмен период са предвидени приеми Read more
На вниманието на всички кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Управляващия орган публикува резултатите за финансираните кандидати, неодобрените кандидати Read more
ДФЗ публикува първото класиране по пчеларската програма Държавен фонд „Земеделие“ приключи административните проверки на приетите 1742 заявления от Национална програма Read more
Приемът на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в материални активи“ е факт От ДФЗ обявиха начало на приемът по подмярка Read more